Air Wick Aroma vaporizér náplň Šťastné chvilky 20 ml

Air Wick Aroma vaporizér náplň Šťastné chvilky 20 ml
 • Air Wick Aroma vaporizér náplň Šťastné chvilky 20 ml
 • Air Wick Aroma vaporizér náplň Šťastné chvilky 20 ml
 • Air Wick Aroma vaporizér náplň Šťastné chvilky 20 ml
 • Air Wick Aroma vaporizér náplň Šťastné chvilky 20 ml
 • Air Wick Aroma vaporizér náplň Šťastné chvilky 20 ml
 • Air Wick Aroma vaporizér náplň Šťastné chvilky 20 ml
 • Air Wick Aroma vaporizér náplň Šťastné chvilky 20 ml
AIRW-WK-002-77

Historie ceny     Historie ceny
119 Kč
Air Wick Aroma vaporizér...

Air Wick Aroma vaporizér náplň Šťastné chvilky 20 ml

119 Kč
S DPH

Možnost vrácení zboží do 14 dnů.

 

Bezpečné nakupování poskytuje zákazníkům záruku, že splňujeme nejvyšší zásady bezpečného nakupování.

 

Vámi objednané zboží vysíláme do 24 hodin.

 

Zboží můžete vrátit do 14 dní od zakoupení bez udání důvodu a my Vám vrátíme peníze.

Air Wick Aroma vaporizér náplň Šťastné chvilky 20 ml

Vlastnosti produktu:

 • Náplň do AirWick Aroma vaponizéru.
 • Má možnost nastavení tří stupňů intenzity uvolňování vůně.
 • Na nejnižší intenzitu vydrží až 45 dní bez nutnosti se o něj jakkoliv starat.
 • Je na baterie, odpadá tedy nutnost mít produkt poblíž zásuvky , či měnit zdroj tepla.
 • Funguje pouze tehdy, kdy potřebujete aby fungoval – šetří energii. Má nenápadný design, vhodný do každé domácnosti

Popis produktu:
Nechte svou mysl putovat do šťastných okamžiků s vůní povznášející vůně ananasu, broskve a divoké máty.

Informace o použití:
1. Otočte pro sejmutí základny strojku.
2. Vložte 3 baterie.
3. Sejměte víčko náhradní náplně a umístěte ji pohybem nahoru do přístroje, až uslyšíte zacvaknutí a náplň bude bezpečně na svém místě.
4. Uzavřete vnější kryt.
5. Zapněte zařízení posunem tlačítka (rozsvítí se modré světlo), zvolte intenzitu vůně.
6. Zařízení bude pravidelně uvolňovat vůni po dobu 8 hodin, poté se přepne do pohotovostního režimu až do dalšího dne.

Funkce přístroje:
A) Pro změnu začátku cyklu - posunem tlačítka vypněte zařízení, v požadovaný čas opět zapněte.
B) Nastavení nízké, střední, vysoké intenzity uvolňování vůně.
24 hodin před koncem životnosti náplně bude zařízení blikat. Při vkládání nové náplně vyjměte a znovu vložte baterie, aby se spustilo počítadlo konce životnosti náplně.
Zařízení umístěte na rovný povrch.
Držte vždy ve svislé poloze.

___________
Extrémně hořlavá kapalina a páry. Před použitím produktu si vždy přečtěte štítek.  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu resp. zbytkovými obaly. Vyplachujte oči dostatečným množstvím vody alespoň 15 minut. Jestliže postižená osoba používá kontaktní čočky: odstraňte je,
nejsou-li přilepené na oči, jinak by mohlo dojít k dalšímu poškození očí. Poté v každém případě vyhledejte co nejrychleji lékařskou pomoc a předložte bezpečnostní list tohoto výrobku. Obsahuje linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Osoby trpící přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností.
Používat pouze v dobře větraných prostorách. Před výměnou náplně ujistěte se, že je produkt vypnuty. Používejte náplně pouze značky Air Wick. Nedoporučuje se vylévání do vodních toků. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

chat Komentáře (0)
(0)